Magdalena Borodziuk

4 Warmińsko Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:30:12
-00:20:14
+00:11:01
101 36
K40 : 5
1
5 / 5
+00:10:46
00:35:29
-00:09:10
+00:16:04
158 66
K40 : 9
1
3 / 3
+00:11:52
00:09:14
-00:05:28
+00:09:14
64 13
K40 : 5
1
4 / 5
-00:01:08
+00:01:43
00:28:59
-00:16:48
+00:10:11
80 - 1
4 / 6
-00:09:43
+00:06:39
00:31:30
-00:13:51
+00:14:41
297 90
K40 : 32
1
12 / 16
-00:07:38
+00:11:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii