Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
05:35:49
-04:46:04
+02:41:05
134 115
1 / 1
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii