Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety
00:33:58
-00:16:32
+00:33:58
151 -
00:30:09
+
47 11
K30 : 8
00:11:09
-00:03:33
+00:11:09
151 52
K30 : 18
00:33:19
-00:12:28
+00:14:31
164 -
00:17:49
-00:09:30
+00:07:55
234 98
K30 : 33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii