Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:40:42
-00:05:05
+00:21:54
202 - 1
10 / 10
+00:20:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii