Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety
01:46:21
-03:48:55
1 1
00:39:59
-00:17:15
+00:08:34
27 20
K50 : 3
00:39:25
+
2 1
K50 : 1
00:32:27
+
8 5
K50 : 2
00:42:04
-00:13:39
+00:06:31
17 6
K50 : 2
00:24:06
-00:03:13
+00:14:12
348 174
K50 : 13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii