Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:53
-00:14:44
+00:32:53
214 51
K20 : 13
7 / 7
+00:11:24
00:35:37
-00:14:53
+00:35:37
171 -
5 / 7
-00:14:53
+00:11:35
00:29:14
-00:16:33
+00:10:26
92 -
6 / 8
-00:08:25
+00:04:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii