Ola Polehonka

Ola & Wojtek
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
02:02:04
-01:23:21
+00:38:40
65 13
K30 : 4
1
2 / 2
+00:03:33
00:26:24
-00:48:21
+00:10:38
176 43
K30 : 23
2
7 / 20
-00:13:44
+00:07:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii