Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:27:36
-00:24:06
+00:08:24
82 30
2 / 3
-00:00:02
+00:05:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii