Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
04:06:46
-03:43:13
+01:13:24
50 6
K40 : 3
8
3 / 4
-00:01:42
+00:08:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii