Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
04:23:37
-03:26:22
+01:30:15
61 7
K50 : 2
2
3 / 4
-01:22:19
+00:22:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii