Martin Szczublewski

Kamień rymanski
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
04:51:28
-02:58:31
+01:58:06
89 78
M30 : 23
1
3 / 5
-00:23:00
+01:35:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii