Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:48:02
-01:37:23
+00:24:38
31 3
K30 : 1
11
1 / 3
-00:09:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii