Anna Freiberg

Sprintex Team
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
02:03:01
-01:22:24
+00:39:37
71 14
K50 : 2
1
3 / 4
-00:16:29
+00:12:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii