Anna Wojtal

NordicoweLove Police
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie
00:46:22
+
32 25
K60 : 1
2
00:46:38
-01:14:44
+00:09:42
32 28 4
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii