Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni
01:33:36
-00:26:24
+00:58:54
50 14
00:05:19
-00:24:38
+00:02:21
61 38
02:48:32
-01:06:19
+02:09:38
42 21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii