Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:28:27
-00:22:03
+00:28:27
54 - 1
1 / 2
-00:15:33
00:27:43
-00:27:49
+00:11:24
252 52 1
3 / 5
-00:10:50
+00:05:03
00:34:18
-00:11:29
+00:15:30
172 - 1
2 / 2
+00:01:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii