Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:24:38
-00:27:04
+00:05:26
35 10
2 / 10
-00:10:57
+00:01:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii