Mirosław Mościcki

Active Chojna
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
04:24:48
-01:38:10
+04:24:48
266 30
K40 : 7
1
13 / 17
-00:20:41
+04:24:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii