Edyta Dydek

SKB DZIK
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie
00:25:24
+
19 3
K20 : 1
1
00:20:52
+
9 1
K20 : 1
1
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii