Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
03:52:42
-02:10:16
+03:52:42
156 14
K50 : 2
5 / 8
-01:07:23
+00:41:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii