Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:29:17
-00:32:05
+00:52:21
35 31
3 / 3
+00:46:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii