Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety
00:06:28
+
56 56
K11 : 16
00:06:58
-00:01:24
+00:02:38
119 119
K7/8 : 33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii