Bogusia Jerzyk-Szamałek

śRUNdunia Szczecin
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie
04:43:56
-05:37:57
+01:49:12
90 11 1
04:48:57
-01:14:01
+04:48:57
341 55
K50 : 7
1
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii