Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:28:46
-00:22:56
+00:09:34
99 42
9 / 11
-00:03:06
+00:05:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii