Izabela Bochen

Raz Szczecin
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
04:44:05
-05:37:48
+01:49:21
91 12 2
4 / 8
-05:37:48
+01:30:22
00:59:23
-00:54:46
+00:18:22
44 16 10
2 / 3
-00:49:52
+00:02:29
01:12:44
-00:26:21
+00:22:29
102 20
K40 : 9
3
4 / 8
-00:06:44
+00:11:11
04:37:02
-01:25:56
+04:37:02
307 45
K40 : 13
7
15 / 17
-00:08:27
+04:37:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii