Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
05:42:13
-00:20:45
+05:42:13
396 72
K50 : 12
12 / 12
+02:14:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii