Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:44:38
-01:16:44
+00:07:42
26 23
2 / 3
-00:00:16
+00:02:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii