Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:53
-00:25:38
+00:23:48
53 15
K30 : 4
3 / 3
+00:07:15
04:56:34
-01:06:24
+04:56:34
358 63
K30 : 25
9 / 10
-00:22:58
+01:35:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii