Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:26:40
-00:25:02
+00:07:28
62 20
1 / 4
-00:10:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii