Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
05:34:45
-04:47:08
+02:40:01
133 114
1 / 1
04:37:26
-01:25:32
+04:37:26
310 265
M20 : 14
3 / 3
+00:57:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii