Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
04:56:29
-05:25:24
+02:01:45
108 16
4 / 5
-00:29:19
+01:09:20
04:26:29
-01:36:29
+04:26:29
273 33
K30 : 12
7 / 10
-00:53:03
+01:05:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii