Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
05:38:43
-04:43:10
+02:43:59
135 116
6 / 8
-04:43:10
+02:25:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii