Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety
00:48:25
+
23 18
K50 : 4
01:43:39
-00:19:14
+00:29:43
60 46
K50 : 11
01:06:36
-00:33:03
+00:32:16
52 43
01:03:35
-00:17:37
+00:33:55
30 25
00:37:04
+
27 19
K50 : 7
01:45:00
-00:10:54
+00:29:39
31 21
K50 : 6
00:47:21
+
39 31
K50 : 3
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii