Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:28:38
-00:23:04
+00:09:26
97 40 5
2 / 7
-00:09:44
+00:04:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii