Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:27:28
-00:23:02
+00:27:28
35 - 1
1 / 5
-00:08:22
00:30:13
-00:25:19
+00:13:54
326 95 3
7 / 15
-00:06:59
+00:10:02
00:28:38
-00:23:04
+00:09:26
97 40 5
2 / 7
-00:09:44
+00:04:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii