Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:28:27
-00:23:15
+00:09:15
91 35
2 / 5
-00:03:57
+00:02:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii