Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety
00:14:17
+
86 12
K40 : 2
00:24:13
-00:31:19
+00:07:54
130 13
00:22:59
-00:16:13
+00:05:48
78 12
K40 : 3
00:11:40
+
11 1
K40 : 1
00:58:50
-00:22:01
+00:17:01
38 6
K40 : 2
00:58:43
-00:43:18
+00:18:56
87 11
K40 : 8
00:24:58
-00:20:23
+00:08:09
130 11
K40 : 4
00:24:36
-00:27:06
+00:05:24
32 8
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii