Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:25:28
-00:26:14
+00:06:16
51 16
3 / 5
-00:06:05
+00:03:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii