Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:35:25
-00:16:17
+00:16:13
195 116
9 / 9
+00:13:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii