Katarzyna Wieczorkowska

Wieczorne Bieganie w Szczecinie
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:36:30
+00:16:59
33 3
K30 : 3
1
3 / 3
+00:14:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii