Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:33:01
-00:17:29
+00:33:01
131 - 1
2 / 2
+00:01:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii