Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:27:09
-00:24:33
+00:07:57
72 25
4 / 8
-00:04:55
+00:04:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii