Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:30:10
-00:20:20
+00:30:10
88 -
7 / 8
-00:04:15
+00:04:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii