Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:32:06
-00:18:24
+00:32:06
119 - 1
2 / 7
-00:08:10
+00:01:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii