Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:33:27
-02:43:52
+00:04:48
4 2
1 / 1
01:30:13
-02:04:43
+01:11:48
81 40
2 / 4
-01:17:58
+00:15:00
00:24:31
-00:24:34
+00:05:29
44 41
M30 : 21
3 / 5
-00:06:12
+00:05:25
00:23:45
-00:23:09
+00:05:26
45 41
M30 : 13
4 / 7
-00:09:53
+00:04:37
00:24:53
-00:25:49
+00:24:53
49 45
3 / 5
-00:03:58
+00:05:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii