Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:36:06
-00:14:24
+00:36:06
176 -
14 / 15
-00:02:27
+00:15:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii