Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:26
-00:18:04
+00:32:26
126 -
5 / 10
-00:11:06
+00:08:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii