Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety
00:41:20
-01:11:40
+00:22:57
131 47
00:23:36
-00:24:13
+00:23:36
38 2
K30 : 2
00:23:01
-00:26:04
+00:03:59
26 1
K30 : 1
00:23:16
-00:23:38
+00:04:57
35 3
K30 : 1
00:23:06
-00:27:36
+00:23:06
30 2
00:13:49
+
79 10
K30 : 7
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii