Milana Leśniowska

Leśne wilcze Jednorożce
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:06:07
-00:02:31
+00:01:58
71 71
7-8 lat : 19
1
8 / 21
-00:01:44
+00:00:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii