Bartosz Bryśkiewicz

Szybkie Bryśki Team
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
03:41:22
-06:40:31
+00:46:38
12 12 1
1 / 6
-03:28:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii