Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
05:08:37
-05:13:16
+02:13:53
116 98
6 / 7
-01:01:06
+01:29:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii